Etkinlikler
15.03.2012 - Tüketiciler Günü Paneli

"15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” dolayısı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Kampüsü Hukuk Fakültesi Amfisinde İİBF ve Hukuk Fakültesi işbirliği ile gerçekleşen “Tüketici Hakları’’ konulu paneli Rektör Yardımcısı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hanifi Arslan yönetti. Panele konuşmacı olarak, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şanal Görgün, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Tamer İnal, İİBF Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Yakup Durmaz ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Aydın Çelik katıldı.15.03.2012 - Tüketiciler Günü Paneli

Panel Yöneticisi Prof.Dr. Hanifi Aslan’ın, tüketici problemlerinin hem hukukçuların hem de iktisatçıların ortak meselesi olduğunu ifade ettiği açılış konuşmasının ardından, Prof.Dr. Şanal Görgün, “Tüketici Mahkemelerinde Uygulanacak Özel Usul ve Hükümleri”, Prof. Dr. Tamer İnal, “Yargıtay Kararları Işığında Taşınmaz Satışında İfa Sorunları”, Yrd. Doç. Dr. Yakup Durmaz, “Avrupa ile Türkiye Tüketicisinin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması: Polonya Örneği” ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Çelik, “Ana Hatlarıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” konularında sunumlarını yaptılar.

İlk söz Yrd.Doç.Dr. Aydın Çelik’e verildi. Çelik tüketicilerin sorunları ve hukuki olarak tüketicilerin korunması gerektiği konularında bilgiler verdikten sonra, Yrd.Doç.Dr. Yakup Durmaz, Türkiye ile Polonya tüketicisinin durumunu karşılaştıran bir sunum yaptı. Polonya’da bu çalışmayı yapmak amacıyla bulunduğunu ve çalışmanın bizzat kendisi tarafından yapıldığını söyleyen Durmaz, ABD’de alınan ilginç hukuki kararlardan örnekler verdikten sonra rakamlarla iki ülke tüketicilerinin temayüllerini ortaya koydu. Çoğunlukla iki ülke tüketicilerinin alış-veriş konusunda aynı düşüncelere sahip olduğunu söyleyen Durmaz, özellikte marka seçimi konusunda Türk tüketicilerin daha hassas olduğunu ifade etti.

Durmaz’dan sonra kendisine söz verilen Prof.Dr. Tamer İnal, tüketicilerin çoğu zaman kandırıldığını ve bankaların bilhassa ev alma konusunda tüketiciyi sömürdüğünü ifade etti. Kredi kartlarıyla insanlarımızın nasıl kandırıldığını da ifade eden İnal, tüketicilerin korunması konusunda hukuki eksikliklerinin giderilmesi ve tüketicilerin de bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi.

İnal’dan sonra sunumunu yapan Prof.Dr. Şanal Görgün, bir kısım esnafın, para kazanmak için tüketiciye sattığı malların kalitesi hakkında yalan söyleyerek kandırdığını, yaşanmış örneklerle anlattı. Maliyeti fazla olacağı için tüketicilerin de hukuki olarak haklarını aramaya yönelmediğini ifade eden Şanal, Tüketici Mahkemelerinde, tüketicilerin haklarını zorluklarla karşılaşılmadan aramalarını sağlayacak hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Panel çoğunluğu öğrencilerden olan dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu.

Bu yazı: http://hukuk.gazikent.edu.tr sitesinden alıntıdır.